Developed by JoomVision.com

HEMATOLOJİ LAB HEMATOLOJİ LAB

HEMATOLOJİ LAB HEMATOLOJİ LAB

HEMATOLOJİ LAB HEMATOLOJİ LAB

HEMATOLOJİ LAB HEMATOLOJİ LAB

HEMATOLOJİ LAB HEMATOLOJİ LAB

HEMATOLOJİ LAB HEMATOLOJİ LAB

HEMATOLOJİ LAB HEMATOLOJİ LAB

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Developed by JoomVision.com

TEST REHBERİ

PDFPrintE-mail

 

 

İÇİNDEKİLER:

 

HEMATOLOJİ LABORATUVARI

 

A. LABORATUARLARI TANITIM:

HEMATOLOJİ LABORATUVARI’NI TANITIM:

 

B. TESTLERİN İSTENMESİ:

HEMATOLOJİ LABORATUARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERİN İSTENMESİ:

 

C. ÖRNEKLERİN ALINMASI:

HEMATOLOJİ LABORATUARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT ÖRNEKLERİN ALINMASI:

 

1. Kan Örneklerinin Alınması:

1.1. Acil Servis Ve Yataklı Birimlerde:

1.2. Polikliniklerde:

2. Kan Örnekleri Alım Kuralları:

3. Kan Örneklerinin korunması:

4. Kan Örnekleri vermeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

 

D. TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

HEMATOLOJİ LABORATUARI’NDA TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

 

E. TESTLERE GÖRE ÖRNEK TÜPLERİ:

HEMATOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALIM TÜPLERİ:

1. Mor ve pembe kapaklı EDTA’lı tüp

2. Mavi kapaklı sitratlı tüp

3. Siyah Kapaklı sitratlı tüp

 

 

F. ÖRNEKLERİN LABORATUVARA TRANSFERİ VE BURADA AYRIŞTIRILMASI:

 

HEMATOLOJİ LABORATUVARI’NA ÖRNEKLERİN TRANSFERİ VE BURADA AYRIŞTIRILMASI:

 

 

 

G. ÖRNEK KABUL VE RED KRİTERLERİ:

HEMATOLOJİ LABORATUARI ÖRNEK KABUL VE RET KRİTERLERİ:

 

1. Hematoloji Laboratuarı Örnek Kabul Kriterleri:

2. Hematoloji Laboratuarı Örnek Ret Kriterleri:

 

 

 

H. LABORATUVAR TEST TABLOSU:

HEMATOLOJİ LABORATUVARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT VERİLER

1. Analiz:

2. Testlerin Sonuç Teslim Süreleri:

3. Referans Aralığı:

4. Test Ayrıntıları:

5. Çalışılan Testlerin Özet Listesi:

6. Test Ayrıntıları Tablosu:

7. Kısaltmalar:

 

I. PANİK DEĞERLER:

HEMATOLOJİ LABORATUVARI PANİK DEĞERLERİ:

 

İ. TEST SONUÇLARININ VERİLMESİ:

HEMATOLOJİ LABORATUARI’NDA TEST SONUÇLARININ VERİLMESİ:

 

K. KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI:

HEMATOLOJİ LABORATUARI’NDA KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARI

 

1. İÇ (İNTERNAL) KALİTE KONTROL:

2. DIŞ (EKSTERNAL) KALİTE KONTROL:

 

HEMATOLOJİ LABORATUVARI

 

A. LABORATUVARLAR TANITIM:

Hastaların teşhis, tedavi ve takiplerinin yapılmasında laboratuarların rolü inkar edilemez. Doğru ve güvenilir test sonuçlarına ulaşmak laboratuar personelinin görevi olmakla beraber, test isteminde bulunan doktor, numuneyi alan hemşire ve laboratuara ulaştıran görevlilere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Hematoloji Laboratuarımızda bütün personeli ile birlikte kaliteyi artırmayı hedef edinmiştir.

Hematoloji laboratuarı; Yüksek İhtisas Hastanesinin tüm birimlerinde muayene ve tedavi olan hastalara; acil ve rutin hizmet vermektedir. Misyonumuz, laboratuvar hizmetlerini, uluslararası hizmet kalitesi standartlarını temel alarak, bilimsel araştırmalar ışığında, etik kurallara uygun, profesyonellik ve ekip ruhu içinde, etkin, verimli, kaliteli, güvenilir, kolay ulaşılabilir bir anlayışla topluma sunmaktır.

Vizyonumuz, uluslararası standartlara uygun laboratuvar hizmetleri sunarak, güven ve saygınlık konusunda önder, tercih edilen referans bir laboratuvar olmaktır.

Laboratuvarımızda 1 Biyokimya Uzmanı, 1 Hematolog, 14 sağlık teknisyeni, 1 Kimya teknisyeni, 1 sekreter görev yapmaktadır. Hematoloji laboratuvarında testler; Tam Kan Sayım laboratuvarı, Koagülasyon laboratuvarı, İmmun-Hematoloji laboratuvarı olmak üzere üç ana başlıklı laboratuvarda çalışılmaktadır.

Sağlık sisteminde zamanı en önemli değer sayan bir bölüm olarak, gelişmiş bilgisayar sistemi ve otomasyon desteği ile sonuçlanan hasta raporları olabildiğince kısa bir süre içerisinde polikliniklere ve hasta katlarına ulaştırılabilmektedir.

Laboratuvarımız 24 saat acil hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda güvenilir ve hızlı sonuç alabilmek için modern cihazlar kullanılmaktadır ve test kitlerin seçiminde kalite onayı esas alınmaktadır. Materyal alımında ve testlerin yapılmasında tek kullanımlık malzeme ile çalışılmaktadır. Gereken her durumda analizler tekrarlanmakta, ayrıca ihtiyaç halinde farklı bir yöntemle doğrulama testleri de yapılmaktadır. Tüm cihazların kalibrasyonu ve bakımları periyodik olarak düzenli şekilde yapılmaktadır. Laboratuvarımızın tüm bölümlerinde bulunan cihazların, günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık bakımları laboratuvar çalışanları tarafından yapılmakta parça değişimi v.s gibi sorunlarda ise firmaların teknik servisleri tarafından yapılmaktadır.

Laboratuvarımızın kalite güvenliği, tüm bölümlerde İç Kalite ve Dış Kalite Kontrol programlarını uygulayarak denetlenmektedir. Rutin çalışmalardan önce, değişik düzeylerdeki(düşük, normal, yüksek) kontrol serumları ve kanları kullanılarak doğruluğu test edilmektedir. Avrupanın en önemli kalite kontrol kuruluşlarından biri olan UKNEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Schemes ) üyesi olan laboratuvarımız, bu kurumların düzenli sertifika ve kalite kontrol programlarına katılmaktadır.

B. TESTLERİN İSTENMESİ:

HEMATOLOJİ LABORATUARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERİN İSTENMESİ:

Hastanemiz bölümlerinden ve hizmet alım protokolü yapılmış hastanelerden gelen örnekler, ilgili polikliniklerin doktorları tarafından Hastane Bilgisayar Yönetim Sisteminde (HBYS) tetkik adı veya tetkik kodu ile istem yapılır.

C. ÖRNEKLERİN ALINMASI:

HEMATOLOJİ LABORATUARI’NDA ÇALIŞILAN TESTLERE AİT ÖRNEKLERİN ALINMASI:

1. Kan Örneklerinin Alınması:

1.1. Acil Servis Ve Yataklı Birimlerde:

Acilde Servis ve diğer Servislerde hastaların kan örnekleri servis hemşiresi tarafından alınır. Örnek alma ve laboratuara transferi ne kadar hızlı olursa sonuçlar o ölçüde kısa sürede çıkacaktır. Acil servis ve yataklı birimlerde kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra kan alma işlemi gerçekleştirilir. Hekim test taleplerini otomasyon sisteminde yapar. Klinik hemşiresi sistemde talepleri görür. Testlerin barkotlarını basar, tüplere yapıştır. Barkotlarda hastanın kimlik tanımlayıcılarıyla birlikte, testin adı, testin hangi servisten istendiği, örneğin alınış tarihi ve saati yer alır. Böylece numune alım tarihi ve saati Hastane Bilgisayar Yönetim Sisteminde(HBYS) ve buna entegre çalışan Laboratuvar Bilgisayar Sistemine (LİS) kaydedilmiş olur.

1.2. Polikliniklerde:

Muayene olduğu polikliniğin “Kan Alma Ünitesine” gelen hastayı, ünite sekreteri karşılar. Ünite sekreteri hastaya ait kimlik doğrulaması yapar. Polikliniklerden yapılan test isteklerini HBYS’de görür, testlere ait barkotları basar. Daha sonra testlere uygun örnek tüpünün üzerine, uygun barkod etiketler yapıştırılır. Barkotlarda hastanın kimlik tanımlayıcılarıyla birlikte, testin adı, testin hangi poliklinikten istendiği, örneğin alınış tarih ve saati yer alır. Böylelikle örneğin alım tarihi ve saati hastane otomasyon sistemine ve Laboratuvar Bilgisayar Sistemine (LİS) kaydedilmiş olur. Hastalara sonuçların ne zaman çıkacağı ve sonuçlarını nereden alabileceği bilgileri verilir.

Sekreter, barkotları ilgili kan tüplerine yapıştırdıktan sonra, tüplerle birlikte hastayı kan alma hemşiresine yönlendirir. İlgili polikliniğin örnek alma birimlerinde kan alma işlemi gerçekleştirilir.

2. Kan Örnekleri Alım Kuralları:

· Hasta en az 15 dakika kadar rahat bir pozisyonda olmalıdır. Kol omuz hizasında düz durmalıdır.

· Fistül, damar grefti uygulanmış ya da mastektomili meme tarafındaki kol, ödemli ve skarlı bölgeler, hematom, kan transfüzyonu ile IV sıvı tedavisi uygulanan kolda üst seviyeler zorunlu kalınmadıkça venöz kan alımı için uygun değildir.

· Hematom oluşabileceğinden hastanın kolu kesinlikle bükülmemelidir.

· Hem geniş hem de yüzeye yakın damar seçilmelidir.

· Hastaya IV infüzyon yapılıyorsa infüzyona 5 dakika ara verildikten sonra veya mümkünse diğer koldan kan alınmalıdır.

· Turnike, kan alınacak damardan yaklaşık 10 cm yukarı bağlanır. Turnike en fazla bir dakika uygulanmalıdır ve iğne damara girdikten sonra hemen gevşetilmelidir.

· Kan, enjektör ile alınmış ise, hemoliz olmaması için iğne çıkarıldıktan sonra yavaşça ve tüp kenarından kaydırarak tüpe boşaltılmalıdır.

· Damara girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır; bu hareket, plazma potasyum, fosfat ve laktat konsantrasyonlarını artırır.

· Önce katkı maddesiz, sonra katkı maddeli tüplere kan alınmalıdır.

· Açlık gerektiren testler için 8-12 saat açlık gerekir.

· İlaç tedavisinin sürdüğü durumlarda örneğin alınması sabah ilaç alımından önce yapılmalıdır.

· Kan alımı esnasında hasta yatar veya oturur pozisyonda olmalıdır.

· Prognoz izlenmesi için istenen testlerle ilgili kan örnekleri hastadan her zaman aynı pozisyonda alınmalıdır.

· İğne ucu mümkün olduğu kadar geniş seçilmelidir.

· Turnike kolda 30 saniyeden fazla sıkılı kalmamalıdır.

· Turnike iğnenin başarılı bir şekilde damara yerleştirilmesinden sonra çözülmelidir.

· Enjektör ile kan alımı esnasında kanın tüpe kuvvetli aspirasyonundan kaçınılmalıdır.

· Antikoagülan içeren vakumlu tüplere kan alımı sırasında kanın işaretli çizgiye kadar dolmasına özellikle dikkat edilmelidir.

· Antikoagülan içeren tüplere kan alındıktan sonra tüp yavaşça alt üst edilerek özenle karıştırılmalıdır.

· Kesinlikle çalkalama yapılmamalıdır.

· Tıkanmaması için heparinize edilen kateterlerden koagülasyon testleri için kan alınmamalıdır.

· Hemolizli örnek kesinlikle kabul edilmez.

· Koagülasyon testleri için alınan sitrat plazma örneği en geç 2 saat içerisinde test edilmelidir. Bu nedenle etiket üzerine örnek alınış saati not edilmelidir.

3. Kan Örneklerinin Korunması:

Kan alımı sonrasında numune direk olarak güneş ışığı almayacak şekilde pıhtılaşma süreci bitene dek oda ısısında bekletilir. Bu süre genellikle 20-25 dakika kadardır. Bu süre sonrası serumun santrifüj ile pıhtıdan ayrılması gerekir. Örneğin tam kan, sitratlı tam kan,EDTA’lı tam kan olarak uzun süre bekletilmesi, örnekteki elektrolit konsantrasyonlarında,enzimlerin aktivitesinde, hematoloji ve pıhtılaşma parametrelerinde çeşitli değişikliklere yol açar.

4. Kan Örnekleri vermeden Önce Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

· Günlük biyolojik ritim, egzersiz, açlık, diyet, ilaç alınması veya sigara kullanılması birçoklaboratuar tetkikini etkilemektedir. Bu nedenle, laboratuar tetkikleri için SABAH KANVERİLMESİ önerilir.

· Fiziksel aktivitenin testler üzerine kısa ve uzun vadeli etkileri vardır. Bu nedenle tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılmalıdır, kan vermedenönce YARIM SAAT KADAR DİNLENMİŞ olmanız önerilir.

· Genel olarak tüm testler için 10 – 12 SAATLİK AÇLIK sonrası kan verilmesi laboratuarımız tarafından önerilmektedir. Test için kan vermeye gelmeden önceki gece saat 21:00'den sonra SU HARİÇ HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ. İhtiyaç duyduğunuz miktarda su alabilirsiniz. Laboratuar testlerimize bir etkisi olmayacaktır. BU SURE BOYUNCA SİGARA,ÇAY ve KAHVEDEN SAKININIZ.

· Birçok ilaç laboratuar testlerini değişik biçimlerde etkileyebilmektedir. Kullandığınız ilaçlar hakkında doktorunuzdan bilgi isteyiniz. Düzenli kullandığınız ilaçlar var ise, doktorunuz almamanızı söylemediği sürece kesinlikle günlük düzeninizi bozmaksızın ilaçlarınıza devam ediniz.

· Ayrıca kanın hemolizli (kırmızı kan hücrelerinin parçalanmış olması) bulanık, (yüksek şilomikron düzeyi) ve ikterik (yüksek bilirubin düzeyi) olması laboratuarımızda yapılan tüm testlerin ölçümünü etkileyeceğinden sonuçların bu özellikler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerle hastalara önerilerimiz;

· Hematolojik laboratuar tetkikleri için 10 – 12 saatlik açlık sonrası sabah kan verilmesi

· Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılması,

· Kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenilmesi

· Gece saat 21:00'den sonra su hariç hiçbir şey yenilip içilmemesi

· Düzenli kullanılan ilaçlar var ise doktora danışılması gerekmektedir.

D. TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

HEMATOLOJİ LABORATUVARI’NDA TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:

Güvenilir ve tıbbi açıdan değerlendirilebilir sonuç elde edebilmek için sadece doğru transport ve doğru analiz yeterli değildir. Analiz sonuçlarını etkileyen faktörler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Analiz sonuçlarını etkileyen faktörler

Değişmeyen faktörler

Değişen faktörler

Endojen faktörler

 

Eksojen faktörler

Cinsiyet

• Irk

• Kalıtım

Beslenme

• Alkol

• Vücut ağırlığı

• Kas dokusu

• Aktivite

• Pozisyon

• Günlük ritm

• İlaçlar

• Gebelik

Cinsiyet

• Irk

• Kalıtım

• Beslenme

• Alkol

• Vücut ağırlığı

• Kas dokusu

• Aktivite

• Pozisyon

• Günlük ritm

• İlaçlar

• Gebelik

Farmakoterapi

• Antikoagülanlar

• Bakteriyel

kontaminasyon

 

E. TESTLERE GÖRE ÖRNEK TÜPLERİ:

HEMATOLOJİ LABORATUARI ÖRNEK ALIM TÜPLERİ:

1.Mor ve pembe kapaklı K2EDTA’lı tüp:

Mor ve Pembe Kapaklı Tüp(EDTA’lı)lerle; Hemogram, Retikülosit, Förmül lökosit, Kan Grubu, Cross-match, Direkt Coombs, İndirekt Coombs testi çalışılır.

· 4 mL tam kan mor ve pembe kapaklı EDTA'lı tüplere alınır. Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez yavaşca alt üst edilerek karıştırılır.

· Çalkalama işleminden kesinlikle kaçınılmalıdır.

· Kan alımı esnasında kanın işaretli çizgiye kadar doldurulmasına özellikle dikkat edilmelidir.

· Kan tam olarak tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamış veya tüpün içerisinde pıhtı oluşmuş ise yeniden örnek alınmalıdır!

2. Mavi kapaklı sitratlı tüp:

Mavi Kapaklı Tüp(Sitratlı)lerle; PT, aPTT, Fibrinojen, D-Dimer, Koagülasyon Faktörleri(FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII), Kollajen-ADP, Kollajen-Epinefrin, Protein C, Protein S, ATIII, TT, Lupus Antikoagülanı, VWF:Ag ve VWF:RiCoF, Antifaktör Xa çalışılır.

· Kan örneği 9:1 oranında sodyum sitrat içeren mavi kapaklı tüplere alınır.

· Venöz kan alımı esnasında damara ilk seferde zorlamadan girilmeli, turnike çok sıkı olmamalıdır. Eğer kan yavaş ve zorlama ile geliyor ise diğer koldan tekrar doğru kan örneği alınmalıdır.

· Kan örneğinin sodyum sitrat ile karışabilmesi için tüpler işaretli çizgiye kadar tam olarak doldurulmalı ve 5-6 kez çok yavaşça altüst edilerek kanın antikoagülan ile tam teması sağlanmalıdır.

· Alınan kan örneği 2000 x g'de 15 dakika oda ısısında santrifüj edilerek trombositten fakir plazma elde edilmelidir. Daha düşük santrifüj hızı ve zamanında trombositler plazmada kalarak F IV'ü plazmaya verirler ve pıhtılaşma analizinin yanlış çıkmasına yol açabilirler.

3.Siyah Kapaklı Tüp(Sitratlı):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siyah Kapaklı Tüp(Sitratlı)lerle; Sedimantasyon testi çalışılır.

· Kan örneği siyah kapaklı tüplere işaretli çizgiye kadar alınır.

· Tüp kan örneğinin sitrat ile teması için 5-6 kez çok yavaşça altüst edilir.

F. ÖRNEKLERİN LABORATUVARA TRANSFERİ VE BURADA AYRIŞTIRILMASI:

HEMATOLOJİ LABORATUVARINA ÖRNEKLERİN TRANSFERİ VE BURADA AYRIŞTIRILMASI:

Polikiniklerden, İlk Müdahale ve yataklı birimlerden alınan tüm kan örnekleri testlere göre barkod etiketleri yapıştırılmış uygun tüplerde, Pnömatik sistem ile ilgili laboratuvarın terminaline bekletilmeden gönderilir. Pnömatik sistemle ilgili laboratuvarın terminallerine ulaşan kan örnekleri, laboratuvar teknisyenlerince düzenli olarak toplanır ve testlere göre gruplanır. Testlere göre gruplanmış kanlar, numune Kabul Kriterleri’ne göre uygunluğu kontrol edilir. Uygun örnekler bekletilmeden Laboratuvar Bilgisayar Sistemine test girişi yapılır. Uygun olmayan örneklerin ise Laboratuvar Bilgisayar Sistemine programı üzerinden de reddi gerçekleşir. Örneklerin Laboratuvar Bilgisayar Sistemine girişlerinin yapılması Laboratuvara giriş saati kayıt altına alınmasını sağlar.

Elden getirilen tüm kan örnekleri laboratuvar teknisyenleri tarafından örnek kabul red kriterleri doğrultusunda barkot okuyucudan geçirilerek Laboratuvar Bilgisayar Sistemine girişi yapılır.

Kan örnekleri laboratuvara gelince, Laboratuvar Bilgisayar Sistemine girişi kontrol edilir. Laboratuvar Bilgisayar Sistemin’den yapılan test isteklerine bakılarak örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı (tüpteki işaretli çizgiye kadar alınıp alınmadığı), pıhtılaşma, barkodlama vb. kontrolü yapılır.

Kabul edilen örneklerden serum veya plazmada çalışılacak testler için olanlar santrifüj edilir. Santrifüj süresi ve hızı testlere göre değişiklik gösterebilir. Santrifüj sonrası hemolizli, aşırı lipemik ve ikterik olan örnekler çalışılmaz. Hastadan tekrar kan alınması için kan alma birimi, acil veya servisler bilgilendirilir. Ayrıca Laboratuvar Bilgisayar Sisteminde hasta sonuç sayfasına numune red sebebi belirtilir.

· Rutin ve acil hemogram testleri için örnekler K2EDTA’lı vakumlu tüplere alınır. Numuneler en geç 30 dakika İçerisinde ilgili laboratuvara gönderilir.

· Vücut sıvısında çalışılacak parametreler için alınacak numune, EDTA’lı tüplere alınır ve laboratuvara gönderilir.

· Koagülasyon testleri için numune 13x75 mm.lik % 3,2’lik 4,5 ml.lik sodyum sitratlı tüplere alınır ve numuneler en geç 30 dakika içinde ilgili laboratuvara gönderilir.

· Sedimantasyon hızı testi için numuneler, %3,2’lik 1,28 ml.lik sitratlı tüplere (siyah kapaklı) alınarak laboratuvara gönderilir.

· Sıvı numunelerini içeren tüpler sporlara dizilerek sepetler içinde ve Kan torbaları uygun taşıma arabalarında laboratuvara transfer edilmelidir.

· Getirilen numuneler, ilgili laboratuvar sorumlusuna barkod etiketleri barkod okuyucuda okutularak teslim edilir.

G. ÖRNEK KABUL VE RED KRİTERLERİ:

HEMATOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK KABUL VE RET KRİTERLERİ:

1.Hematoloji Laboratuvarı Örnek Kabul Kriterleri:

· Testlere uygun vakumlu tüplere (enjektörle alınmayacak) veya uygun kaplara alınmış olan numuneler kabul edilir.

· Hemolizli olmayan numuneler kabul edilir.

· Pıhtılı olmayan numuneler kabul edilir.

· Yeterli miktarda alınmış olan numuneler (tüpün yarıdan fazlası dolu olacaktır) kabul edilir.

· Her bir numune için hastane otomasyon sistemine yeni girilen ve yeni barkod etiketi kesilen numuneler kabul edilir. Barkod kesimi ile numune kabulü arasındaki süre 30 dakikayı geçmemelidir.

· Numuneler hastadan alındıktan ve barkod etiketleri kesildikten sonra acil testler için en geç 30 dakika içinde gönderilen numuneler kabul edilir.

· Barkod etiketleri silik ve yırtık olmayan, barkod etiketi tüpün etiketi üzerine denk gelecek şekilde düzgün yapıştırılmış olan numuneler kabul edilir.

2.Hematoloji Laboratuvarı Örnek Ret Kriterleri:

asta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya istem formu ile örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda numune kabulü yapılmaz. Ayrıca barkodu olmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez. Sistem arızası olduğunda, servis sorumlusunun laboratuvarı bilgilendirmesi dahilinde acil testler çalışılır.

· Belirtilen çizgiden az veya çok alınmış ve uygun tüplere alınmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez; servis ve polikliniklerden yeni numune istenir.

· Hemolizli kanlar laboratuara kabul edilmez.

· Lipemik, ikterik numuneler geldiğinde Laboratuvar Bilgisayar Sisteminin açıklama kısmında belirtilir.

· Tüp içindeki numune miktarı yeterli değilse numune kabul edilmez.

· Pıhtılı numuneler kabul edilmez.

· Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez.

· Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler laboratuvara kabul edilmez.

· Bir başka materyalle kontamine örnekler (heparin bulaşmış sitratlı kan gibi) reddedilir.

· Hastadan alındıktan ve barkod etiketleri kesildikten sonra acil testler için en geç 30 dakika içerisinde gönderilmemiş numuneler reddedilir.

· Barkot etiketleri silik ve yırtık numuneler, barkod etiketi tüpün etiketi üzerine düzgün şekilde yapıştırılmamış olan numuneler reddedilir.

H. LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TESTLER:

HEMATOLOJİ LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN TESTLER:

1. Analiz:

Cihazları kullanarak yapılan analizlerden önce cihazların kontrolü ve “internal kalite kontrol” çalışmaları gerçekleştirilir. Sonuçlar kabul edilebilir değerlerde ise hasta örnekleri çalışılmaya başlanır. Sonuçlar “geçersiz” olarak değerlendirilirse çalışma başlatılmaz ve cihaz ile ilgili bakım ve kalibrasyonlar gerçekleştirilir. Cihaz kontrolleri tamamlandıktan sonra, hasta örnekleri çalışılır. Cihazlar tamamladığı analizlerin sonuçlarını otomatik olarak Laboratuvar Bilgisayar Sistemine gönderir. Laboratuvar Bilgisayar Sisteminde hastaların tüm sonuçları toplanır, bu sonuçlar değerlendirilir, uygun bulunan sonuçlar onaylanır. Uygun olmayan testler, sebebi araştırılarak (numunenin göz ile değerlendirilmesi, vb) yeniden çalışılır. Acil örnekler rutinden ayrı olarak hemen çalışılır ve analiz sonuçları bekletilmeden onaylanır. Panik değerler listesine ait bir test sonucu bulunursa, analiz süreci gözden geçirilerek test tekrarlanır. Tekrar sonuçları da panik değer listesinde ise, testi isteyen hekime bilgi verilir. Test sonucu hastanın kliniği ile örtüşmüyorsa hastadan yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır. Üyesi olduğumuz eksternal kalite kontrol programının belirlediği takvim günlerinde program dahilinde olan testler için eksternal kalite kontrol serumları hasta testleriyle birlikte çalışılır.

2.Testlerin Sonuç Teslim Süreleri:

Hematoloji Laboratuarında, cihazlardan çıkan test sonuçları bilgisayar ortamında laboratuar teknisyeni tarafından kontrol edilerek test sonuçlarının alt onayları yapılır. Teknisyen tarafından alt onayı yapılan test sonuçları sorumlu uzman tarafından kontrol edilerek onaylanır ve HİS’e aktarılır. Böylece testi isteyen hekim, sonuçları kendi bilgisayar ekranından görebilir, istenirse test sonuçları rapor halinde de verilebilmektedir.

Hematoloji laboratuarında yapılan testlerin sonuçlarının verilmesiyle ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

1. Hematoloji laboratuarında çalışılan tüm hematolojik testler, koagülasyon testleri ve transfüzyon uygunluk testlerinin sonuçları aynı gün içinde en geç saat 14.30’a kadar hastane bilgisayar sistemi ile istem yapan doktora iletilir.

2. Acil laboratuarında çalışan testlerin sonuçları hastane bilgisayar sistemi ile 60 dakika içinde istem yapan doktora iletilir.

3. Spesifik koagülasyon test sonuçları laboratuara geldikten sonra iki hafta içinde hastane bilgisayar sistemi ile istem yapan doktora iletilir. Gerekli durumlarda hastaların test sonuçları laboratuar ve poliklinik sekreterliğinden yazdırılarak rapor halinde de verilebilmektedir.

4. Panik değerde olan test sonuçları klinik hastalarında ilgili hekime veya klinik sorumlu hemşiresine, poliklinik hastalarında ise istemi yapan hekime veya poliklinik sorumlu hemşiresine en kısa zamanda telefonla bildirilir. Ayrıca panik değer testleri istem yapan hekimin dikkatini çekmesi için hastane bilgisayar sistemine koyu pembe renkle gösterilir.

5. Hematoloji Laboratuarı Sonuçları Hastanemiz Web sayfasında laboratuar sonuçları bölümünden hastaya ait iki kimlik tanımlayıcısı ile de ulaşılabilinir.

6. Laboratuar sonuç verme süreleri olağandışı durumlarda bazen değişebilir(yetersiz ve yanlış numuneler, otomasyon problemleri vb).

3.Referans Aralığı:

Testler için belirtilen referans aralığı sağlıklı bireylerden elde edilen değerlerin %95’ini içeren grubu temsil eder ve test sonucunu değerlendirmek için genel bir baz oluşturur.Çeşitli faktörlere bağlı olarak bu değerler hastadan hastaya varyasyonlar gösterebilir. Analiz yönteminin değiştiği durumlarda metoda bağlı olarak referans aralığı da değişebilir.

 

4. HEMAOLOJİ LABORATUARINDA ÇALIŞILAN TESTLER

TEST ADI

 

CBC, TAM KAN SAYIMI

SİNONİM

 

CBC, Hemogram

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Hematolojik hastalıklar, hemorajiler, akut ve kronik enfeksiyonlar, ameliyat öncesi vb. durumlarda kullanılır.Hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi verir.

NUMUNE KABI

 

Mor kapaklı EDTA’lı tüp, Tüpteki işaretli yere kadar kan

alınmalıdır

NUMUNE TÜRÜ

 

EDTA’lı Tam Kan

NUMUNE MİKTARI

 

4 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde

olmaması, örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması,

uygun tüpe kan alınmaması

METOD

 

Tam kan Sayım Cihazı

SAKLAMA ŞARTLARI

 

4°C 24 Saat

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor

İLİŞKİLİ TESTLER

 

Periferik yayma, Hemoglobin, Hematokrit, RBC, WBC,

Trombosit sayımı

TEST ADI

 

PERİFERİK YAYMA BOYAMA

SİNONİM

 

Formül Lökosit

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Eritrosit, Lökosit ve Trombosit morfolojisinin

değerlendirilmesinde kullanılır

NUMUNE KABI

 

Mor kapaklı EDTA’lı tüp, tüpteki işaretli yere kadar kan alınmalıdır.

NUMUNE TÜRÜ

 

EDTA’lı Tam Kan

NUMUNE MİKTARI

 

4 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpe kan alınmaması

METOD

 

Wright – Giemsa boyama

SAKLAMA ŞARTLARI

 

4°C 24 Saat

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor

İLİŞKİLİ TESTLER

 

Periferik yayma, Hemoglobin, Hematokrit, RBC, WBC,Trombosit sayımı

TEST ADI

 

RETİKÜLOSİT SAYIMI

SİNONİM

 

 

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Retikülositler, kemik iliğinden periferik dolaşıma salınmış immatür çekirdeksiz eritrositlerdir. Eritropoezi artırdığı durumlar ve anemilerin tedavisi sırasında retikülosit sayısı artarken, aplastik anemi, renal hastalıklar, kronik hastalık anemisi, megaloblastik ve demir eksikliği anemisinde retikülosit sayısı düşer.

NUMUNE KABI

 

Mor kapaklı EDTA’lı tüp, tüpteki işaretli yere kadar kan

alınmalıdır

NUMUNE TÜRÜ

 

EDTA’lı Tam Kan

NUMUNE MİKTARI

 

4 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpe kan

alınmaması

METOD

 

Flow sitometrik

SAKLAMA ŞARTLARI

 

4 C 2-3 gün

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor

İLİŞKİLİ TESTLER

 

Periferik yayma, Hemoglobin, Hematokrit, RBC, WBC,

Trombsit sayımı

TEST ADI

 

SEDİMENTASYON

SİNONİM

 

ESR

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

İnflamatuar hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar,

temporal arterit, maligniteler, romatoid hastalıklar,

otoimmün hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır.

NUMUNE KABI

 

Siyah kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı tam kan

NUMUNE MİKTARI

 

Tüpün üzerindeki işaretli yere kadar

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Pıhtılı, lipemik, hemolizli, uzun süre beklemiş

numuneler Tüpteki kan miktarının gerekenden az yada

fazla olması

METOD

 

Westergren (kapalı sistem)

SAKLAMA ŞARTLARI

 

Elde edilen plazma oda ısısında (20±5°C) de en fazla 8 saat saklanabilir.

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor

İLİŞKİLİ TESTLER

 

CRP, ANA, RF

TEST ADI

 

PROTROMBİN ZAMANI

SİNONİM

PT-INR

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

PT ekstrinsik koagülasyon yolunun taranmasında kullanılır.Temel olarak faktör VIIa ve doku faktöründen faktör Xa oluşturabilme kapasitesini ölçmektedir. Genellikle oral antikoagülan tedavisinin izlenmesinde kullanılır. Uzamış PT değerlerine yol açan faktörler: Faktör II,V,VII ve X eksikliği, K vitamini antagonistleri ile tedavi, yenidoğanda hemorajik hastalık, intestinal reabsorbsiyon bozuklukları, karaciğer hastalığı, fibrinoliz, disfibrinojenemi, DIC, dolaşımdaki inhibitörler. Uzamış PT: oral antikoagülan kullanımı, faktör eksikliği, dolaşımdaki inhibitörler nedeniyle olabilir. Eğer PT uzaması vitamin K eksikliğine bağlı ise vitamin K yüklenmesinden 12- 24 saat sonra PT normal veya daha düşük seviyelere iner. PT uzamasının kazanılmış nedenleri kalıtsal nedenlerden daha yaygındır. Karaciğer disfonksiyonu, vitamin K eksikliği, varfarin kullanımı, DİC, heparin, hüridin, spesifik faktör inhibitörleri ve lupus antikoagülanları kazanılmış neden iken FVII,II,V,X, veya fibrinojen eksikliği herediter nedenler arasında yer alır.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan oranları.

METOD

 

Koagülometrik

SAKLAMA ŞARTLARI

 

Komadin türevi kullanan hastalarda tedavi 2 hafta önce, heparin kullanımında ise 2 gün önceden kesilmelidir.

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor

İLİŞKİLİ TESTLER

 

APTT, Fibrinojen, Koagülasyon faktörleri

TEST ADI

 

AKTİVE PARSİYEL TROMBOPLASTİN ZAMANI

SİNONİM

 

aPTT

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

APTT intrensek koagülasyon yolunun (faktör XII,XI,V,ıx)

taranmasında kullanılan genel bir koagülasyon testidir.

Heparin tedavisini takibi, hemofili A, B taramasında kullanılır.

Eğer PT normal ise Faktör VIII, IX, XI ve XII‘de bozukluk

görülebilir. Bu faktörlerde normal ise :prekallikrein ve HMW

kininojen bozukluğu ve dolaşımda inhibitör olabilir.

Uzamış aPTT; heparin ve antikoagülan kullanımı, faktör

eksikliği, lupus antikoagülan ve dolaşan inhibitörler

nedeniyle olabilir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan oranları.

METOD

 

Koagülometrik

SAKLAMA ŞARTLARI

 

Hasta eğer heparin kullanıyor ise bir sonraki dozdan 1

saat önce numune alınmalıdır. Heparin kullanılan koldan

kan alınmamalıdır.

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor

İLİŞKİLİ TESTLER

 

PT, Fibrinojen, Koagülasyon faktörleri, lupus antikoru,

trombosit sayımı

TEST ADI

 

TROMBİN ZAMANI

SİNONİM

 

TT, Trombin pıhtılaşma zamanı

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Plazmaya trombin ekleyerek pıhtı oluşumuna kadar geçen süre ölçülmektedir. Hipofibrinojenemi, disfibrinojenemi benzeri fibrinojen bozukluklarında, heparin benzeri antikoağülanların varlığının belirlenmesi ve streptokinaz tedavisinin takibinde

kullanılır.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

Koagülometrik

SAKLAMA ŞARTLARI

 

Testin hassasiyeti bakımından alınan numune en kısa

zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. Çünkü numune

en kısa sürede santrifüj edilip plastik tüpe aktarılması

gerekmektedir.

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

APTT, PT, Fibrinojen, Von Willebrant Faktör

TEST ADI

 

FİBRİNOJEN

SİNONİM

 

Faktör 1

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Fibrinojen, trombin tarafından fibrine dönüştürülen bir plazma proteinidir. Karaciğerde sentezlenir ve akut faz

reaktanıdır. Fibrinojen eksikliğinde PT, aPTT testlerinde uzama olur.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan oranları.

METOD

 

Koagülometrik

SAKLAMA ŞARTLARI

 

D-Dimer yükselmiş hastalarda fibrinojen daha düşük saptanır. Azalmış hepatik senteze bağlı olarak karaciğer hastalıklarında, düzeyleri düşer, DİC’te tüketimle fibrinojen azalır. Akut faz reaksiyonları ve gebelikte fibrinojen artar.

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

APTT, PT, D-Dimer, Koagülasyon faktörleri, TT

TEST ADI

 

D-DİMER

SİNONİM

 

Fibrin Yıkım Ürünleri

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Bir fibrin yıkım ürünü olan D-Dimer, fibrinin plazmin

tarafından yıkılması ile oluşur. Derin ven trombozu, pulmoner emboli ve dissemine intravasküler koagülasyonda, akut miyokard enfaktüsünde D-Dimer yükselir. Operasyon sonrası dönem, yara iyileşmesinde, kronik böbrek yetmezliğinde, malignitelerde de D-Dimer yükselebilir. Dolaşan romatoit faktör varlığında yalancı pozitif sonuçlar olabilir. D-Dimer ve fibrin yıkım ürünleri koagülasyon ve fibrinolitik sistemlerin aktive olduğu durumlarda yükselebilir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

İmmünotürbidiametrik

SAKLAMA ŞARTLARI

 

15-25 C 4 saat, 2-8 C 8 saat

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

APTT, PT, Fibrin Yıkım ürünleri, Fibrinojen, Trombosit

Sayımı

TEST ADI

 

ANTİTROMBİN III

SİNONİM

 

AT III, Heparin Kofaktör

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

AT III pıhtılaşma sisteminde trombin, faktör IX a,Xa,XI a,XII

a’yı inhibe eder. Etkisi heparinle ve heparin sülfatla artar.

Eksikliği tromboza neden olmaktadır. Homozigot eksikliği

nadir olup yaşamla bağdaşmaz. İki tip eksikliği vardır. TipI

(kanditatif), TipII a,b,c (kalitatif). Akut trombozda tüketime

bağlı olarak düşük bulunabilir. Karaciğer hastalığında,

nefrotik sendromda, DIC, L-asparajinaz, heparin kullanımında

ATIII düzeyi düşük bulunur. Kişisel veya ailesel trombolitik

hastalık hikayesi olanlarda heparin tedavisi yetersizliğinde

ATIII seviyesine bakılır. Trombozdan sonraki akut dönemde tüketime bağlı olarak düşük bulunur. Bu nedenle akut dönem geçtikten (6 ay sonra ) ölçülmelidir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

Kromojenik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

APTT, PT, PT 20210, Koagülasyon faktörleri, D-Dimer,

Fibrinojen, Homosistein, Lupus antikoagülan, Protein C,

Protein S, Faktör V Lieden

TEST ADI

 

MİKS TEST

SİNONİM

 

 

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Hastanın PT, aPTT uzamasını faktör yada inhibitör kaynaklı olup olmadığının belirlenmesinde kullanılır. İnkübasyonlu yada inkübasyonsuz çalışılır.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan oranları. Hasta heparin kullanıyorsa bir sonraki dozdan 1 saat önce örnek alınmalıdır. Heparin uygulanan koldan kan alınmamalıdır

METOD

 

Koagülometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Uzamanın normal değerlere yaklaşıp yaklaşmadığına

Bakılır.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

APTT, PT, Lupus Antikoagülan

TEST ADI

 

PROTEİN C AKTİVİTESİ

SİNONİM

 

PC Fonksiyonel

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Protein C, K vitaminine bağlı olarak karaciğerde sentezlenir. Endotel

yüzeydeki trombomodülün ile trombinin birleşmesi sonucu protein

C, aktive protein C’ye dönüşür. Aktive protein C, Protein S yardımıyla F Va ve FVIII a’nın prokoagülan aktivitelerini inhibe ederek koagülasyonun düzenlenmesine rol oynar. Tip I (kanditatif) ve Tip II (kalitatif) eksikliği mevcuttur. Eksikliği tromboza neden olur. Akut trombozda tüketime bağlı olarak düşük bulunur. Vitamin K eksikliği, oral antikoagülan tedavi, karaciğer hastalıkları, Dissemine intravasküler koagülasyonda Protein C düzeyi düşer. Trombozdan sonraki akut dönemde tüketime bağlı olarak düşük bulunur. Bu nedenle akut dönem geçtikten (6 ay sonra ) ölçülmelidir. Faktör VIII yüksekliğinde, FV Lieden mutasyonunda hatalı olarak düşük bulunur. Lupus antikoagülan varlığında ise hatalı olarak

yüksek bulunur.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı heparinli

numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan oranları. Heparin kullanıyor ise testten 2 gün önce kesilmelidir. Komadin türevi antikoagülan tedavi uygulayanlarda tedavi 2 hafta önce kesilmelidir.

METOD

 

Koagülometrik

SAKLAMA ŞARTLARI

 

 

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

Protrombin 20210, Koagülasyon faktörleri, Faktör V

Lieden, Homosistein, Antitrobin Aktivite

TEST ADI

 

PROTEİN S AKTİVİTESİ

SİNONİM

 

PS, Protein S fonksiyonel

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Protein S, K vitaminine bağlı olarak karaciğerde sentezlenir. Aktive

PC nin kofaktörüdür. % 60 C4b’ye bağlı ,%40 ‘ı serbest dolaşır. Aktif

olan formu serbesttir. Sadece serbest olan PS antikoagülan aktiviteye sahiptir. Konjenital PS eksikliği olan hastalarda tromboz riski artar. Lupus antikoagülan varlığında, F VIII yüksekliğinde, Protein S hatalı olarak düşük bulunur. Akut trombozda tüketime bağlı olarak düşük bulunur. Vitamin K eksikliği, oral antikoagülan tedavi, heparin ve östrojen kullanımında, karaciğer hastalıklarında, DIC ve cerrahi operasyonlarda Protein S düzeyi azalır. Trombozdan sonraki akut dönemde tüketime bağlı olarak düşük bulunur. Bu nedenle akut dönem geçtikten (6 ay sonra ) ölçülmelidir. Faktör VIII yüksekliğinde, FV Lieden mutasyonunda hatalı olarak düşük bulunur. Lupus antikoagülan varlığında ise hatalı olarak yüksek bulunur.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı heparinli

numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan oranları.

Heparin kullanıyor ise testten 2 gün önce kesilmelidir. Komadin

türevi antikoagülan tedavi uygulayanlarda tedavi 2 hafta önce

kesilmelidir

METOD

 

Koagülometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

Protrombin 20210, Koagülasyon faktörleri, Faktör V

Lieden, Homosistein, Antitrobin Aktivite

TEST ADI

 

AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI

SİNONİM

 

APC-R

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

APC trombin ile protein C nin proteolitik aktivasyonundan

üretilir. APC-resistansı APC ilavesini takiben hasta

plazmasının düşük antikoagülan cevabı ile karakterizedir.

Başlıca faktör V Leiden mutasyonuna bağlı olarak gelişen

APC resistansının araştırılmasında tarama testi olarak

kullanılır. Venöz ve arteryel tromboembolik hastalık hikayesi

olan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Güvenilir bir APC-R testi için hastanın aPTT düzeyleri normal

olmalıdır. Lupus antikoagülan varlığında, F VIII yüksekliği, gebelik ve oral kontraseptif kullanımında yalancı APC resistansı

görülmektedir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı heparinli

numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan oranları. Kumadin türevi antikoagülan kullanılan ilaç kullananlarda tedavi 2gün önce kesilmelidir.

METOD

 

Koagülometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

Faktör V Lieden, Protrombin 20210, Homosistein, Lupus

Antikoaglan, Antitrombin Aktivitesi

TEST ADI

 

LUPUS ANTİKOAGÜLAN (TARAMA + DOĞRULAMA)

SİNONİM

 

PTT-LA, LA-DVV, dRVVT, Dilüe Russell viper venom

time

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Lupus antikorları trombotik olaylar, tekrarlayan fetal kayıplar,

trombositopeni ve çeşitli nörolojik bozukluklarla ilgilidir.

Diğer otoimmün hastalıklar, maligniteler, enfeksiyonlar, bazı

ilaçların kullanımı sırasında da (fenotiazinler, kardiyak

antiritmik ilaçlar) lupus antikoagülanları bulunabilir. Bu

hastalarda aPTT gibi fosfolipide bağımlı in vitro pıhtılaşma

testlerinde uzama olabilir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

Koagülometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

Faktör V Lieden, Protrombin 20210, Homosistein, Lupus

Antikoaglan, Antitrombin Aktivitesi

TEST ADI

 

FAKTÖR II

SİNONİM

 

Protrombin aktivitesi

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Protrombin zamanı ile aynı test olarak değerlendirilmemelidir. Herediter protrombin yetersizliği oldukça nadir görülen bir koagülasyon bozukluğudur. Otozomal resesif geçiş gösteren bu bozuklukta değişik derecelerde kanamaya eğilim vardır. Bu kişilerde PT ve aPTT testlerinde uzama gözlenir. Ayrıca K vitamini yetersizliği ve oral antikoagülan protrombin düzelerini azaltır. Protrombin düzeylerini yüksekliği ise protombin genindeki bir mutasyon sonucu gelişebilmekte ve tromboz riskini arttırmaktadır. Bu durumda hastada kardiyovasküler risk faktörleri de bulunuyorsa myokard enfarktüsü gelişme riski yükselmektedir. %115 aktivitenin üzerindeki değerler risk olarak kabul edilmektedir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 Günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Uygun olmayan kan/antikoagülan oranları, pıhtılı, hemolizli, heparinli numuneler.

METOD

 

Koagülometrik

SAKLAMA ŞARTLARI

 

Numune alındıktan sonra plazma hemoliz edilmeden hemen ayrılmalıdır.

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

PT

TEST ADI

 

FAKTÖR V

SİNONİM

 

Labil Faktör, Proakselarin

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Faktör V karaciğerde ve retiküloendotelyal sistemin

hisitiyositlerinde sentezlenir. Faktör V eksikliğinde PT

ve aPTT testlerinde uzama olur. Gebelikte Faktör V

düzeyi artabilir. Akut karaciğer yetmezliğinde azalmış

senteze, DIC te ise artmış tüketime bağlı olarak Faktör V

düzeyi düşük bulunabilir. Faktör V düzeyi karaciğer

hastalığı ile K vitamini eksikliğinin ayırıcı tanısında da

olarak kullanılabilir. Faktör V proteolitik inaktivasyonu çok duyarlıdır ve ölçümlerde yalancı düşüklükler görülür.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Soğukta

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

Koagülometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

Antitrombin, Protein C ve S, Homosistein, MTHFR

Mutasyon Analizi

TEST ADI

 

FAKTÖR VIII

SİNONİM

 

Antihemofilik faktör A

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Karaciğerde, endotelyal sentezlenir. İntrinsek yolun

bileşenidir ve dolaşımda VWF bağlı dolaşır. Konjenital

eksikliğinde X’e bağlı resesif geçişli hemofili A hastalığına neden olur. aPTT uzar, PT normaldir. Faktör VIII akut faz reaktanı da olup, Östrojen kullanımı, diabetes millitus, stres ve egzersiz durumlarında yükselir. Risk değelendirilmesi yapıldıktan sonra heparin tedavisi testten 2 gün önce kesilmelidir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

Koagülometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

PT, aPTT, Fibrinojen, VWF

TEST ADI

 

FAKTÖR IX

SİNONİM

 

Antihemofilik faktör B, Christmas faktör

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Karaciğerde sentezlenen K vitaminine bağımlı bir serum

proteinidir. Konjenital eksikliğinde X’e bağlı resesif

geçişli hemofili B hastalığına neden olur. aPTT uzar, PT

normaldir. Akkiz FIX eksikliği ise oral antikoagülan

kullanımı, şiddetli karaciğer hastalığı ve K vitamini

eksikliğinde görüle bilir.

Risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kumadin türevi

antikoagülan kullanan hastalarda 2 hafta, heparin

tedavisinde ise testten 2 gün önce kesilmelidir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

Koagülometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

PT, aPTT, Fibrinojen, VWF

TEST ADI

 

FAKTÖR X

SİNONİM

 

Stuart faktör, Otoprotrombin C

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Karaciğerde sentezlenen K vitaminine bağımlı bir serum proteinidir. Konjenital eksikliğinde X’e bağlı otozomal resesif geçiş göstermektedir. aPTT, PT uzamıştır. Akkiz FX eksikliği ise primer amiloidozis ile ilişkilidir. Ayrıca oral antikoagülan ve K vitamini eksikliğinde Faktör X düzeyi azalır. Risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kumadin türevi antikoagülan kullanan hastalarda 2 hafta, heparin tedavisinde ise testten 2 gün önce kesilmelidir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

Koagülometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

PT, aPTT, Fibrinojen, VWF

TEST ADI

 

FAKTÖR XI

SİNONİM

 

Plazma Tromboplastin Antesedan

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Karaciğerde sentezlenir. Homozigot faktör XI eksikliği

olan hastalarda aPTT uzar. PT, trombosit sayısı ve

trombosit fonksiyon testleri normaldir. Kazanılmış

hastalık karaciğer hastalıkları ve inhibitörlerle ilişkilidir.

Risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kumadin türevi antikoagülan kullanan hastalarda 2 hafta, heparin

tedavisinde ise testten 2 gün önce kesilmelidir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları

METOD

 

Koagülometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

PT, aPTT, Fibrinojen, VWF

TEST ADI

 

FAKTÖR XII

SİNONİM

 

Hageman Faktörü

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Herediter faktör XII eksikliği olan hastaların çoğunda kanama problemleri gözlenmezken, trombolik problemler daha sık görülür. Etkilenen kişilerde PT normal APTT uzamıştır.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan oranları.

METOD

 

Koagülometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

 

TEST ADI

 

FAKTÖR XIII

SİNONİM

 

Fibrin stabilize edici faktör

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Faktör XIII eksikliği otozomal resesif geçiş gösterir.

Hastalarda ilk kanama bulgusu göbek kordonu ayrıldıktan sonra gözlenir. Bu hastalarda genel hemostaz testleri normal iken travma sonrası oluşan yaralar geç iyileşir.

Risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kumadin türevi antikoagülan kullanan hastalarda 2 hafta, heparin

tedavisinde ise testten 2 gün önce kesilmelidir.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

Kromojenik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

PT, aPTT, Fibrinojen, VWF

TEST ADI

 

FAKTÖR Xa

SİNONİM

 

Anti FXa

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Heparin AT III ile koagülasyon faktör Xa ve trombin

inaktivasyonunu önemli ölçüde hızlandırmaktadır. Bu nedenle düşük molekül ağırlıklı heparin preparatları terapötik etkili antikoagülan preparatları olarak kullanılmaktadır. Çeşitli etkilere bağlı olarak eşit dozdaki heparinin etkisi hastadan hastaya değişebilmektedir. Bu testle yapılan tedavinin takibini yapmak mümkündür. Risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kumadin türevi antikoagülan kullanan hastalarda 2 hafta, heparin tedavisinde ise testten 2 gün önce kesilmelidir. Tercihan antikoagülan ilaç enjeksiyonundan 4 saat sonra numune alınmalıdır. Heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin veya danaproid kullanımı sırasında ilaç düzeyinin takibi için kullanılır.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

Kromojenik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

PT, aPTT, Fibrinojen, VWF

TEST ADI

 

İNVİTRO KANAMA ZAMANI

(Kollajen-Epinefrin, Kollojen- ADP)

SİNONİM

 

PFA-100, Trombosit Fonksiyon Analizörü, Trombosit fonksiyon testi

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

İntrinsik nedenlere bağlı platelet disfonksiyonunda

(glykoprotein I b , glykoprotein II b / III a ), von

Willebrand hastalığında ve trombosit inhibe edici

ajanların takibinde tarama testi olarak kullanılır.

Testin yapılabilmesi için hastanın trombosit sayısının

>100.000 olmalıdır.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

İnvitro vasküler hasar oluşturarak platelet adesyonu ve

agregasyonu değerlendirilir.

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

PT, aPTT, Fibrinojen, VWF

TEST ADI

 

VON WİLLEBRANT FAKTÖR (ANTİJENİK+RİCOF)

SİNONİM

 

VWF Ag, Ricof

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

VWF faktör plazmada VIII ile kompleks yapmış olarak

bulunan multimerik yapıda bir proteindir. Endotel hücresi ve megakaryositler tarafından sentezlenir. Primer hemostazdaki fonksiyonu yanında faktör VIII ’i stabilize ederek sekonder hemostaza da destek olmaktadır. Eksikliğinde mukokutanöz kanamalar görülür. Kalıtsal eksikliğide üç tipi tarif edilmiştir. Tip I (kanditatif), TipII (yapısal), TipIII (Kalitatif). Multiple myeloma, lenfoma ve hipotroidizim de kazanılmış VWF eksikliği görülebilir. Aynı zamanda akut faz reaktanıdır.

NUMUNE KABI

 

Sitratlı mavi kapaklı tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

Sitratlı plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4.5 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

15 günde bir

SONUÇ VERME ZAMANI

 

15 günde bir

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Oda ısısında 2 saatten fazla beklemiş, hemolizli pıhtılı

heparinli numuneler, uygun olmayan kan antikoagülan

oranları.

METOD

 

VWF Ag immünotürbidiametrik, Ricof ise agregometrik

REFERANS ARALIKLARI

 

Sonuç raporunda belirtiliyor.

İLİŞKİLİ TESTLER

 

VWF Ag miktarı belirler.

Ricof VWF aktivasyonunu belirler.

PT,aPTT,Fibrinojen ,Koagülasyon Faktörleri

TEST ADI

 

DİREK COOMBS

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Yenidoğan hemolitik hastalığı anneden gecen antikorlar nedeniyle bebeğin kırmızı hücrelerinin yıkılmasına neden olur.ABO/Rh uygunsuzluğu yenidoğan hemolitik hastalığının en önemli nedenleridir. Yenidoğan hemolitik hastalığı dışında, otoimmün hemolitik anemiler ve kan transfüzyonları ile gelişen hemolitik anemilerde de pozitif saptanmaktadır. Eritrositleri kaplayan IgG tipinde inkomplet antikorlar zeta potansiyelini yenemediğinden eritrositler bir araya gelemez. Bu nedenle normalde inkomplet IgG antikorları izotonik tuzlu suda eritrositleri aglütine edemez. Ortama hayvanlardan hazırlanmış (örneğin; tavşan) insan IgG’sine karşı antikorlar (anti-IgG) içeren bir bağışık serum eklendiğinde bu anti- IgG’lerle zeta potansiyeli aşılır. Bunun sonucunda eritrositlerin yüzeyindeki IgG’lerle köprüler kurulur ve birleşme yani aglütinasyon sağlanmış olur. Bu bağışık anti-IgG içeren seruma “Coombs (antiglobülin) serumu” adı verilir. Coombs serumu hayvanlara (örneğin; tavşan) insan Immünglobulinleri şırınga edilerek hazırlanır. İnsan serumunun tüm globülin fraksiyonu şırınga edilerek polivalan Coombs serumu elde edilir iken belirli bir Ig fraksiyonu (örneğin; IgG fraksiyonu) ya da bir kompleman komponenti (örneğin; C3) şırınga edildiğinde ise monospesifik Coombs serumu elde edilir. Direkt Coombs testi eritrositlere in vivo yapışmış IgG sınıfından allo ve otoantikorların saptanmasında kullanılır. “Sıcak” antikorlu otoimmün hemolitik anemiler IgG ile oluştuğu için direkt Coombs testi pozitif bulunur. Rh uyuşmazlığına bağlı yeni doğanın hemolitik hastalığında ise, kordon kanı eritrositleri ile yapılan test pozitiftir. Soğuk aglütinin hastalığında ise direkt Coombs testi anti-C3 serumları ile pozitif sonuç verir. bunun için önce incelenecek eritrositler yıkanarak plazmalarından uzaklaştırılır. Ardından Coombs serumu ile inkübe edilirler. Aglütinasyon oluşursa sonuç pozitiftir.

NUMUNE KABI

 

EDTA’Lı Pembe Kapaklı Tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

EDTA’lı Tam Kan

NUMUNE MİKTARI

 

4 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpe kan alınmaması

METOD

 

Jel Santrifügasyon Yöntemi

TEST ADI

 

İNDİREK COOMBS

SİNONİM

 

 

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Rh(-) hamilelerde yenidoğan hemolitik hastalığı riskinin belirlenmesinde kullanılır.

İndirekt Coombs testi ile hasta serumunda serbest dolaşan eritrositlere yapışmamış inkomplet antikorlar aranır. Rh-Rh uyuşmazlıklarında, gebe kadınların prenatal izleminde, eritrosit transfüzyonlarından önce, alıcıların serumundaki ”atipik” antikorların aranmasında İndirekt Coombs testinden yararlanılır. Bazı “sıcak” antikorlu otoimmün hemolitik anemi olgularında, Direkt Coombs ile birlikte İndirekt Coombs testi de pozitif bulunabilir. Bu durum hastanın prognozu açısından önemlidir. İncelenecek hasta serumu önce O Rh (+) eritrositlerle ya da “atipik” antikorlar aranacaksa antijenleri bilinen eritrositlerle inkübe edilir. Serumda inkomplet antikorlar varsa bunlar inkübasyon ile eritrositlere yapışır. Daha sonra bu eritrositler yıkanarak serum uzaklaştırılır ve direkt testte olduğu gibi, Coombs serumu ile karşılaştırılır. Aglütinasyon olmuşsa test pozitiftir.

NUMUNE KABI

 

EDTA’Lı Pembe Kapaklı Tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

EDTA’lı Tam Kan- Plazma

NUMUNE MİKTARI

 

4 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpe kan alınmaması .Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon.

METOD

 

Jel Santrifügasyon Yöntemi

TEST ADI

 

KAN GRUBU VE Rh

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Kan grupları ve rh tiplendirmesinin yapılmasında kullanılır. ABO gruplama, transfüzyon öncesi karşılaştırma testlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilen en önemli serolojik testtir. Bundan dolayı, kullanılan test sisteminin duyarlılık ve güvenirliliği çok önemlidir. Anti-A ve anti-B’nin doğal antikorlar olması, hasta plazmasının (ya da serumunun) ters (reverse) grupta A ve B hücrelerine karşı test edilmesini sağlar. ABO tiplendirmesi ile bireyin sahip olduğu ABO antijenleri (ileri tiplendirme) ve eksik olan ABO antijenlerine karşı antikorların (ters tiplendirme) varlığı belirlenir.

İleri (Forward) tiplendirme:Bilinen reaktif antikorları kullanarak eritrositlerin yüzey antijenlerini belirleme işlemidir. Eritrositlerin sahip olduğu ABO antijen tipini belirlemek için yapılır. Bu tip reaksiyon için anti-A ve anti-B reagentları ile alıcının eritrosit hücreleri karşılaştırılır. Günümüzde monoklonal anti-A ve anti-B reagentlar poliklonal reagentların yerini almıştır. Anti-A,B reagent;anti-A ve/veya anti-B tarafından aglutine edilen hücrelerin kontrolü olarak çalışmasının yanı sıra zayıf A antijenini (örnek: Ax) tespit etmede de yardımcı olabilir. Ters (Reverse) tiplendirme Kan grubu bilinen reaktif eritrositleri kullanarak hastanın serumunda bulunan ABO antikorlarını saptama işlemidir. Yani hasta serumundaki mevcut antikorların hangi tip antikor olduklarını belirlemek için yapılır. Alıcı serumu ile reagent eritrosit hücreleri ters (reverse) tiplendirme işlemine tabi tutulur. Ters tiplendirme için A1 (A antijenini çok güçlü şekilde eksprese ettiği için seçilir) ve B hücreleri kullanılır. Otokontrol (Grup O hücreler), anti-A ve anti-B ile oluşan (+) reaksiyonların (O grubu) soğuk otoantikorların varlığından kaynaklanmadığını kesinleştirmek için yapılmalıdır. Soğuk antikor varlığında O grubu kontrol RBC reagentları ile de reaksiyon gözlenirken, O grubu varlığında ise O grubu kontrol RBC reagentları ile reaksiyon gözlenmez. Grup A olan bireylerin serumunda anti-B olmalı fakat anti-A olmamalı ve ters tiplendirmede B hücresi ile güçlü reaksiyon vermelidir. Grup B olan bireyde ise anti-A olmalı fakat anti-B olmamalıdır. Ters tiplendirmede A hücresi ile güçlü reaksiyon vermelidir. Grup O olan bireylerde hem anti-A hem de anti-B olmalı, ters tiplendirmede hem A hem de B hücresi ile güçlü reaksiyon vermelidir. Son olarak Grup AB olan bireyde ise ne anti-A ne de anti-B olmalı ters tiplendirmede ise hem A hem de B hücresi ile reaksiyon vermemelidir.

D gruplama transfüzyon öncesi uyumluluk testlerinin bir parçası olarak ABO gruplama ile birlikte yapılır. D, C, E, c, ve e antijenleri toplumda sık olarak görülür ve klinik öneme sahiptirler. Rh sisteminde en güçlü antijen D (Rh1) olduğu için, anti-D ile aglütine olan eritrositlere “Rh pozitif “, aglütine olmayanlara ise “Rh negatif “ denir. Bu belirlemeyi yapmak için bir damla alıcı eritrositi ile bir damla anti-D reagentı ile karıştırılır, santrifüj edilir ve yeniden süspanse edilip aglutinasyon açısından incelenir. Sonuç olarak Anti-D tarafından aglutine edilen eritrositler D antijeni taşır ve Rh pozitif olarak isimlendirilir. C, c, E ve e antijenleri daha az immünojeniktir ancak bu antijenlere karşı antikor geliştiği zaman veya Rh haplotipi bulmak gerektiği zaman önemleri artmaktadır. Rh için azalan immünojenik sıra D, c , E , C, ve e olarak sıralanmaktadır.

NUMUNE KABI

 

EDTA’Lı Pembe Kapaklı Tüp

NUMUNE TÜRÜ

 

EDTA’lı Tam Kan

NUMUNE MİKTARI

 

4 ml

TRANSPORT SICAKLIĞI

 

Oda ısısı

ÇALIŞMA ZAMANI

 

Her gün

SONUÇ VERME ZAMANI

 

Aynı gün

NUMUNE RED SEBEBİ

 

Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpe kan alınmaması

Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon.

METOD

 

Jel Santrifügasyon Yöntemi

TEST ADI

 

CROSS-MATCH

KLiNiK KULLANIM ALANI

 

Amaç: Yaşamı tehdit eden hemoltik transfüzyon reaksiyonlarını önlemek, transfüze edilen eritrositlerin yaşam süresini optimum seviyede sağlamaktır.

 

 

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top